Uslovi i odredbe

Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove korištenja (“Uslovi”, “Uvjeti korištenja”) prije korištenja web stranice http://tritace.net (“Usluga”) kojom upravlja Vaš Portal (“mi”, “mi” ili “naša “).

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovan je prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uslova. Ovi se Uslovi primjenjuju na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

Pristupanjem ili korištenjem Usluge pristajete da vas obavezuju ovi Uslovi. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom uslova, možda nećete imati pristup Usluzi.

Veze do drugih web lokacija

Naša usluga može sadržavati veze do nezavisnih web stranica ili usluga koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom Vaš Portal.

Vaš Portal nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksom bilo koje web stranice ili usluge treće strane i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Dalje priznajete i slažete se da Vaš Portal neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge na bilo kojim od takvih web lokacija ili usluga.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politike privatnosti bilo koje web stranice ili usluge treće strane koje posjetite.

Raskid

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati pristup našoj Usluzi, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako kršite Uslove.

Sve odredbe Uslova koje bi po svojoj prirodi trebale preživjeti raskid preživjet će prestanak, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje garancije, naknadu štete i ograničenja odgovornosti.

Izjava o odricanju odgovornosti

Korištenje usluge na vaš je vlastiti rizik. Usluga se pruža na osnovi “KAKAV JE” i “KAO DOSTUPNO”. Usluga se pruža bez bilo kakvih garancija, bilo da su izričite ili podrazumijevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevane garancije prodajnosti, podobnosti za određenu svrhu, nekršenja ili toka izvršavanja.

Uređuju prava

Ovi Uslovi će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, bez obzira na njegove kolizijske odredbe.

Naš propust da provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se za bilo koju odredbu ovih Uslova utvrdi da je nevažeća ili neprovediva na sudu, preostale odredbe ovih uslova ostaju na snazi. Ovi Uslovi čine cjelokupni sporazum između nas u vezi s našom Uslugom i zamjenjuju i zamjenjuju sve prethodne ugovore koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promjene

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili zamijeniti ove Uslove. Ako je revizija značajna, pokušat ćemo poslati obavijest najmanje 30 dana prije nego što novi uslovi stupe na snagu. Što predstavlja materijalnu promjenu, utvrdit ćemo prema vlastitom nahođenju.

Ako nastavite da pristupate našoj usluzi ili je koristite nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete na to da vas obavezuju revidirani uslovi. Ako se ne slažete s novim uslovima, prestanite koristiti Uslugu.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima, kontaktirajte nas.